Inventering 2002-2010Utvärdering, bevarande & nyttjandeNationella klonarkiv
Hem Vad gör POM? Kontakt Vad är kulturväxter? > Inventeringar > Bevarande > Organisation > Vi samarbetar > Forskning > Publikationer > Guldärtan Press Länkar Mångfaldskonferensen 2005 In English

Všlkommen till POM

Programmet för odlad mångfald, POM, är en nationell satsning för att bättre bevara och nyttja våra kulturväxter. Sveriges Riksdag beslutade redan 2000 att POM skulle genomföras som ett verktyg för att förverkliga Konventionen om biologisk mångfald. Mer om POM »


POM på kyrkogården
Under 2013 gör POM en extra satsning på att få in tips om äldre växtmaterial på svenska kyrkogårdar. Trots att många kyrkogårdar genomgått flera omläggningar och förändringar från 1950-talet och framåt, finns det fortfarande exempel på äldre och i vissa fall unika växter som är väl värda att ta tillvara.
Läs mer om POM på kyrkogården »

Växtporträtt i kunskapsbanken
Från och med 2013 skiftar Veckans växt namn till Växtporträttet. Detta kommer att uppdateras varannan vecka och finns tillgängligt i Kunskaps-banken på POM:s nya hemsida. Kunskapsbanken är det nya lättnavigerade och sökbara arkivet som ersätter Veckans växtarkiv. Det äldre arkivet hittar du som tidigare under Veckans växtarkiv, i höger kolumn. Klicka på länken nedan för att komma till Växtporträttet och Kunskapsbanken.
Till Kunskapsbanken Växtporträttet »


Grönt kulturarv
- om du vill odla för framtiden

Det är genom att odla som vi bäst kan bevara för framtiden! Varumärket Grönt kulturarv® har skapats för att göra det möjligt att lansera och saluföra odlingsvärt växtmaterial som samlats in genom POM. Besök Grönt kulturarvs hemsida redan idag för att se vilka växtsorter från POM:s upprop som går att få tag på för odling.

Klicka här eller på logotypen för
att komma till Grönt kulturarv »POM inleder ny fas under 2011
Sedan 2002 har POM med hjälp av duktiga inventerare och trädgårdsintresserade detektiver letat över hela landet efter odlingsvärda sorter av äldre kulturväxter. Inventeringsfasen avslutades formellt vid årsskiftet 2010/2011, men uppropen lever vidare. POM kommer att fortsätta ta emot tips på intressanta växter, men från och med 2011 koncentreras arbetet på en utvärderingsfas, utvärdera det insamlade materialet och planera för framtida bevarande.
Detta händer från 2011 »
Mer om POM:s upprop »


Ladda ner POM:s nya broschyr!
POM har tagit fram en ny färgstark och faktaspäckad broschyr över sin omfattande verksamhet. Ladda ner broschyren genom att klicka här eller på bilden (pdf 1567 kB)»

 

 

Nyheter

Stort äpple skördat i Bergianska trädgårdens klonarkiv
Den 16 oktober 2013 plockade trädgårdsmästare Kaili Maide årets största äpple i Bergianska trädgårdens klonarkiv. Kaili berättar att det är ett äpple av sorten 'Alexander' och att det är mycket fint med sina 580, 8 g.
Läs mer>>

Utmärkelsen Guldärtan till Lasse Tonnvik och Agneta Börjesson Guldärtan delas i år ut till Lars Tonnvik, Värnamo. Han får utmärkelsen för att han under många år helt ideellt arbetat för sina medlemmar i Värnamo Trädgårdsförening och Jönköpings läns Trädgårdsförbund.
Läs mer om Lars Tonnvik >>

Även Agneta Börjesson, Röttle By 23 i Gränna får utmärkelsen. Agneta har under många år arbetat såväl yrkesmässigt som på fritiden för den odlade mångfalden.Läs mer om Agneta Börjesson >>

Guldärtor till inspirerande och idoga kulturväxtvärnare
Länsstyrelsen i Dalarna och Programmet för Odlad Mångfald har den 5 oktober i Leksand, delat ut utmärkelsen Guldärtan under seminariet om Leksandslök. Årets Guldärta, som är två, går till Agneta Magnusson, Åkerö för sitt stora engagemang kring att dokumentera äldre växter och odlingstraditioner i trakten och till Monica Rönnkvist, Ullvi .

Nya perenner från förr!
Våren 2013 kom de första Grönt kulturarv®-perennerna i handeln. De uppskattades av många och nu utökas sortimentet med ytterligare två sorter. Det är fjädernejlikan ’Marieberg’ som växt i Bohuslän och den kinesiska kärleksörten ’Granlunda’, insamlad i Skåne.
Lanseringen av sorterna görs tillsammans med perennplantskolorna i Perennagruppen. Sorterna finns att köpa i handelsträdgårdar, garden centers, byggnadsvårdscenter och botaniska trädgårdar från våren 2014.

De nya perennerna presenteras den 2 oktober på Elmiamässan!
Läs mer >>

Kungliga Patriotiska Sällskapets trädgårdsmedalj till POMs medarbetare
Lena Nygårds har tilldelats Kungliga Patriotiska Sällskapets trädgårdsmedalj för sitt arbete med fröer.
Läs mer >>

Äldre köksväxter i odling
Följ Peters Strijfferts GRÖNA UTMANING att vara självförsörjande på vad hans kolonilott på 30 kvm ger! Bland mycket annat växer Fröuppropssorter som:
Aldas ögonärt – ögonsockerärt, Mors stora – märgärt, Lokförare Bergfälts jätteärt – gråsockerärt, Rättviksärt – gråärt, Solberga – gråärt, Solleröärt – gråärt, Svartbjörsbyn – sockerärt, Örshult – stensärt Böna: Bernadina – brytböna, Blauhilde – störböna, Fiskeby – brytböna, Gulböna från Östergarn – kokböna, Mor Kristin – kokböna, Sigrid – störböna Bondböna: Arne, Göteryd, Solberga, Trädgårdsmålla: Gräne, Skålrova: Korova, Ljusnedal, Kålrot: Bjursås, Potatislök: Malvina, Tagetes: Fagerhult

Lycka till önskar POM!
Läs mer >>

Rosens dag 2 juli!
Rosens Dag firas den 2 juli (då även Rosa har namnsdag) med aktiviteter runt om i landet. Målet är att öka intresset för och kunskapen om rosor. POM presenterar ’Skedarosen’ - en gammaldags buskros med blommor i en ovanlig mörkviolett nyans.

Läs mer >>

Den biologiska mångfaldens pris till Eva Jansson & Jens Weibull
Den biologiska mångfaldens pris 2013 går till Eva Jansson och Jens Weibull för sitt arbete med att initiera och genomföra bevarandet av gammeldags odlade trädgårdsväxter. Deras arbete, inte minst genom Programmet för oldlad mångfald (POM), har gjort det möjligt för dessa växter att finnas kvar i framtiden och många av dessa kommer dessutom att nyintroduceras på marknaden.
Läs mer >>

Ny bok:
Klint Karins kålrot och
Mor Kristins böna

Nu kommer boken, om Fröuppropets kulturarv, som berättar om Fröuppropets insamlade fröskatt. Klint Karins kålrot, Mor Kristins böna och nästan tvåhundra andra ärter, bönor, bondbönor, kålrötter, rovor, potatislök och blomster med odlingstraditioner från sent 1800-tal och framåt - det blev resultatet av Fröuppropet, den inventering av äldre köksväxter som genomfördes i början av 2000-talet av Programmet för odlad mångfald, POM, vid SLU.
Läs mer >>

HÄR KAN DU BESTÄLLA BOKEN >>

POM på Nordiska trädgårdar
Mellan den 11 och 14 april ägde mässan Nordiska trädgårdar rum på Stockholmsmässan i Älvsjö. Närmare 400 utställare fanns på plats och visade upp nyheter för omkring 60.000 besökare.
POMs monter var inredd med gamla trädgårdsredskap och här berättade vi om arbetet med att inventera, bevara och använda äldre trädgårdsväxter.
Läs mer >>

Lyckselebo fick grönt pris
Under mässan Nordiska trädgårdar i Stockholm delades Årets gröna pennpris ut. Pristagare blev den lappländska trädgårdsambassadören Mariana Mattsson från Lycksele, som också har varit inventerare för POM.
Läs mer >>

POM-inventerare utsedd till Årets eldsjäl
Bernt Viktorsson, en av Perennuppropets inventerare, har fått utmärkelsen Årets eldsjäl 2013 av Riksförbundets Svensk Trädgård.
Läs mer >>

Snart kan körsbär och plommon
studeras i nationella genbanken i Alnarp

Nu växer 22 sorter av plommon och körsbär i den nationella genbanken i Alnarp. Planteringen ägde rum i strålande solsken november 2012. Träden är förökade med ympris från Trädgårdsodlingens Elitplantstation. 
Läs mer >>


Träff för POMs klonarkivsvärdar i Gamla Staberg och Falun
den 29-31 oktober 2012

Varje höst i äppletider anordnar POM träff för sina klonarkivsvärdar. Under träffen diskuteras bevarandearbete och pomologiska spörsmål.
Läs mer >>

’Stella’,  ’Julia’ och ’Landia’ har återvänt till Alnarp
Under sensommaren 2012 planterades de första jordgubbsorterna i den nationella genbanken i Alnarp. Bland dessa ingår jordgubbsflickorna ’Stella’, ’Julia’ och ’Landia’. Flicksorterna är resultat av det växtförädlings-arbete som bedrevs på Alnarp i början av förra seklet. De fördes i handeln under åren 1933-1952. Läs mer >>


Att göra det gröna kulturarvet tillgängligt för alla!

Detta var rubriken på seminariet på NordGen i Alnarp som hölls den
21 november och som var en del i projektet ”Äldre köksväxter i odling och användning på nytt”. Projektet som är en del av regeringens satsning Sverige - det nya matlandet, arbetar med att pröva olika vägar för att få ut den mångfald av odlingsvärda, men många gånger bortglömda köksväxter som finns bevarade på NordGen. Under seminariet berättade bland annat Lena Nygårds om värdet av de fröer och berättelser som kom in till POM:s inventering Fröuppropet. Läs mer >>


Historiska perenner får nytt liv och spridning!

Våren 2013 lanseras de första Grönt kulturarv®-perennerna i handeln. Perennerna har odlats sedan före 1940 och har hittats vid inventeringar av äldre trädgårdar runt om i Sverige. Först ut är jätteprästkragen ”Bröllopsgåvan” från Skåne, strandbinkan ”Fru Frida Lindström” från Jämtland, höstfloxen ”Alma Jansson” från Uppland och höstfloxen ”Ingeborg från Nybro” från Småland.

Nya pengar för att stärka svensk mat
Sverige ska bli ett matland i världsklass. Det är kärnan i visionen Sverige – det nya matlandet. Nu finns nya pengar att söka för organisationer, företag och föreningar som vill vara med och utveckla den svenska maten och därmed bidra till visionen. Ansökningstiden är kort. Senast 12 november ska ansökan vara inne. Sverige Matland är en spännande möjlighet att konkret nyttja den odlade mångfalden!

SKUD har öppnats på nytt!

Svensk kulturdatabas (SKUD) finns nu åter tillgängligt på nätet.

Äpplemiraklet från Lappland

Karlsgårdsäpplet har nu gett frukt i POMs provodling på Söderåsen i Skåne. Se så stora, vackra och underbara äpplen! Med sitt lappländska ursprung och fina frukter är Karlsgårdsäpplet en kandidat för den nationella genbanken.

’Poppius’ – Årets POM-ros 2012

En nordisk ros i Spinosissima-Gruppen, med svenskt eller finskt ursprung. ’Poppius’ är allmänt spridd i Sverige och särskilt högt älskad i områden med kallt klimat. Den finns att köpa i många av vårt lands plantskolor.

Invigning av Rosenlunds Rosariums klonarkiv
2012 beslöt man från Programmets för odlad mångfalds (POM) ledning i samförstånd med Tekniska kontoret, Jönköpings Kommun, att Rosenlunds Rosarium skall bli ett lokalt klonarkiv för kulturrosor funna i Småland samt i den östligaste delen av Västergötland.
Sammantaget har 12 rosor i olika rosgrupper blivit utvalda och planterats i klonarkivet under våren.

Klonarkivet för humle är på plats!
Första etappen av POM:s centrala samling på Alnarp är nu iordningställd och planterad. Det är Sparrisuppropet som etablerat sin kollektion av äldre humlekloner från hela landet. Samlingen, som tidigare funnits på Julita Gård, förökades om under 2011 och överfördes till centrala samlingen under våren 2012. Fullt utbyggd kommer den att innehålla 60 utvalda svenska kloner.

Ny broschyr för POM äntligen här

POM har tagit fram en ny broschyr som nu finns här på hemsidan för nedladdning.

POM organiseras om
Till följd av organisationsbeslut på SLU flyttas POM från CBM till Alnarpsfakulteten under januari 2012. Detta kan medföra att vissa funktioner tillfälligt går ner i aktivitet något

Äldre nyheter »

veckans växtarkiv

Kalendarium

13 november
Norsjö bibliotek, kl. 18.00
”Låt mormors blommor ta revansch. Strövtåg bland kulturväxter i Södra Lappland.”
Föredrag av Elisabet Alnerson, inventerare POM
Läs mer >>

21 november
Lycksele bibliotek, kl 18.00
”Låt mormors blommor ta revansch. Strövtåg bland kulturväxter i Södra Lappland.”
Föredrag av Elisabet Alnerson, inventerare POM
Läs mer >>

 

 


   

Jordbruksverket             

 

Hem

 

Jordbruksverket

 


POM | Sveriges lantbruksuniversitet | Box 57 | 230 53 Alnarp
Tel. 040-41 55 31